Strona główna

Szkoła Podstawowa w Pińczycach realizuje w latach 2020-2022 projekt pn. "Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

Dzisiaj na tablicy

Drodzy rodzice !

Od 27 marca do 18 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pińczycach.
 
 
 
UWAGA
Na terenie całego kraju od 20 marca do 9 kwietnia zostaną rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Z przykrością informujemy, iż od poniedziałku 22 marca klasy I-III przechodzą w tryb nauki zdalnej. Zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Planowane lekcje on-line będą wyświetlane w terminarzu.  
Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

Joanna Sularz 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach

OGŁOSZENIE

 

W DNIACH OD 01.03.2021R.  DO 31.03.2021 R. TRWA NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ

DO KLASY I (uczniowie spoza obwodu) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIŃCZYCACH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Wniosek można pobrać w sekretariacie oraz ze strony internetowej 

Szkoły Podstawowej w Pińczycach (tutaj) lub w zakładce rekrutacja.

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie  przystępuje do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGo Safe. Aplikacja to obok noszenia maseczki, zachowania dystansu i dbania o higienę jest kolejnym elementem ochrony przed koronawirusem.

 

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami w linku poniżej.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Sympatycy! 

Przekaż 1% podatku

dla Szkoły Podstawowej w Pińczycach, bo to zaprocentuje! 

W imieniu społeczności Szkolnej chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Was do wsparcia Naszej Szkoły w Akcji „1% dla mojej szkoły”. To nic nie kosztuje, a może zrobić tak wiele dobrego. 

 

  

Dziękujemy za każdą formę wsparcia, wierząc, że razem jesteśmy w stanie uczynić
naszą szkołę piękniejszą, nowocześniejszą i przyjaźniejszą młodzieży.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pińczycach


Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Uprzejmie informuję, że od 18 stycznia 2021 r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej. Uczniów klas IV-VIII obowiązuje nadal zdalne nauczanie, tak jak do tej pory za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych pracują bez zmian w trybie stacjonarnym. 

Czynna bez zmian będzie: stołówka , świetlica , biblioteka. 

Godziny dowozu i odwozu uczniów również pozostają bez zmian.

 

Joanna Sularz 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach

 

 

 

Informacja o organizacji zajęć w szkole w związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół

W związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dostępnymi w linku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 oraz z harmonogramem przychodzenia uczniów do szkoły zamieszczonym poniżej. Pozostałe informacje wraz z aktualną Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Pińczycach zostaną wysłane za pomocą dziennika Librus.

Uprzejmie informuję również, że uczniów i nauczycieli nadal będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły. Bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki i bezwzględne przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek.

 

Harmonogram przychodzenia uczniów do szkoły

  Klasa I –  7:55   

Klasa II – 7:50

Klasa III – 7:45

Po wyjściu z szatni prosimy dzieci aby pozostały do czasu rozpoczęcia lekcji przed swoją salą lekcyjną.

 

 

Drodzy rodzice  

 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Pińczycach prosi uprzejmie o wpłaty na poniższy nr konta:

69 8279 0000 0127 0417 2001 0001 

 

                                                                          Dziękuję 

                                                                                        Robert Kołodziej

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

Informacja

Informujemy, że w związku z dużym wzrostem zachorowań od poniedziałku 12 października uczniów i nauczycieli będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły. Bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki i bezwzględne przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek.

 

 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Poniżej wskazówki dla rodziców i uczniów z którymi prosimy się zapoznać i bezwzględnie stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice  

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Pińczycach prosi uprzejmie o wpłaty na poniższy nr konta:

69 8279 0000 0127 0417 2001 0001 

 

                                                                          Dziękuję 

                                                                                        Robert Kołodziej

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Rodziców

Planowane lekcje on-line będą wyświetlane w terminarzu.